Pokora
Pochopení
Profesionalita

Pochopení

Managementy i vlády s oblibou dělají opatření, aniž by chápaly jejich skutečné, dlouhodobé dopady. Zde je učebnicový příklad:

Začínala osmdesátá léta minulého století a v USA narůstaly problémy s drogami. Po kontraproduktivních pokusech ničit maková pole ve státech střední Ameriky (které se nedávno, zcela nepochopitelně, opakovaly v Afghanistánu) vláda  USA spustila projekt na podporu (dotace) pěstování kávy místo máku. Projekt první rok vykázal úspěch. Během tří let však díky takto vzniklé nadprodukci klesla cena kávy na třetinu původní hodnoty a kávu se již nevyplatilo pěstovat ani na místech, kde se pěstovala původně. Shrnuto a podtrženo za několik miliard dolarů byl v konečném důsledku drogový problém zvětšen a jako vedlejší efekt silně poškozen trh s kávou.

Tento příklad je milý už proto, že je od nás v čase i prostoru dostatečně daleko. Nicméně našel by v našich šířkách velmi dlouhou řadu příbuzných. Co takhle biopaliva, šrotovné, fotovoltaické elektrárny, zakázané žárovky (zejména úsměvný zákaz v místech, vytápěných elektrickým přímotopem),...

Nebudeme se zabývat případy, kdy v pozadí stojí příslušná lobby. Opustíme politiku a budeme si situaci ukazovat na příkladech konkrétních firem a organizací. Z našeho pohledu pozoruhodné jsou zejména případy, kdy v rámci potřeby udělat nějaké opatření je vyplýtván čas a energie na zhoršení stavu. Ze systémového pohledu jsou zajímavé zejména situace s velkou dynamikou (chcete-li vědět jak se systém chová vyšlete jednotkový impulz) a právě těm se v části strategie budeme podrobně věnovat. Výborný studijní materiál nám téměř zdarma poskytuje krize, stejně tak fůze, generační obměny technologií či změny vlastníků jsou místem, kde si budeme moci ukázat příklady řady poučných, manažerských opatření. Možná znáte i z Vaší firmy vzorové příklady manažerských postupů, s pracovními názvy "bičování mrtvého koně" (produkt je zastaralý/neprodejný, nebo poptávka objektivně neexistuje a přesto jsou generována opatření a utráceny marketingové prostředky, aby se jen tak nesedělo) či "uštvání nejlepšího koně" (tento manažer, tým, divize to zvládají, tak jim přiložíme, když vloni o 10%, tak letos alespoň o 11%). Jinými slovy zejména v časti Strategie, se budeme snažit přispět k co možná holistickému chápání vztahů mezi strategiemi,  rozhodnutími a jejich skutečnými dopady.

 

Počet slov v zákonech a délka řídícího intervalu

Pokud systém, který řídíme, vytvoříme příliš složitý, stává se záhy neřiditelným. Matematicky vzato počet možných stavů roste s počtem proměnných v lepším případě exponenciálně, v horším případě si koledujeme o NP úplnou úlohu, která je už při poměrně malém počtu prvků korektně prakticky neřešitelná.

Graf níže nám ukazuje růst počtu slov  v daňových zákonech ČR mezi lety 1993 a 2005. Počet slov vzrostl z 16000 na 80000, počet výjimek z 0 na 250. Vzhledem k tomu, že ostatní zákony jsou na tom podobně je evidentní, že funkční model naší legislativy je nesestavitelný. Výsledkem je, že prakticky není možné schválit zákon, aniž by vznikly logické chyby a rozpory se zákony již existujícími. Pokud by to někdo myslel s e-governmentem vážně musel by začít tím, že počet slov v zákonech sníží na polovinu a dobu od záměru vlády do funkční legislativy zkrátí na třetinu (dnes je proces schvalování legislativy stejně dlouhý jako před devadesáti lety, tj. v praxi cca.18 měsíců od myšlenky ve vládě k zákonům/vyhláškám a dokonce i za předpokladu, že pro příštích 50 let trvale vyhlásíme legislativní nouzi nedojdeme bez zjednodušení k funkčnímu modelu ).

Naše klíčové otázky zní: "Je v naší organizaci systém řízení napojený na správné veličiny? Je systém dostatečně jednoduchý, abychom rozuměli jeho logice?"

počty slov v zákoně o účetnictví