Pokora
Pochopení
Profesionalita

Zde naleznete informace ke čtyřem základním službám, které poskytujeme. Kromě těchto základních služeb poskytujeme individuálně koncipované služby jako supervize obchodního týmu, ladění konkrétního prezentačního týmu či strategie pro konkrétní produkty. Stačí napsat na skoleni@klanecna.cz .

Tvorba strategie

Tuto to službu většinou poskytujeme jako dvoukolovou. První část je informační, formou praktického tříhodinového workshopu, kde začneme od toho co to vlastně strategie je, jak se liší jednotlivé strategie a jejich výsledky. K čemu jsou nástroje jako Strategické plátno, Balanced scorecard, SWOT analýza (různých řádů) nebo jak použít Teorii her, Teorii omezení či Vícekriteriální optimalizaci a jaká jsou pravidla Oligopolu. V praktické části na rychlé reálné simulaci pocítíte dopady Vašich strategických rozhodnutí v konkrétních situacích. Služba Strategie je určena pro managementy společností, které mohou o vlastní strategii skutečně rozhodovat. Vzhledem k interaktivnímu pojetí je maximem 25 účastníků, workshop se odehrává na místě dle přání zákazníka. Vstupní znalosti jsou vítány, nejsou však podmínkou.

Cílem workshopu je pochopit principy a praktickou použitelnost jednotlivých nástrojů a udělat si konkrétní představu o postupu při tvorbě strategie.

Cena workshopu je jednotná 3500 Kč . Mail: skoleni@klanecna.cz

Pokud máte čas a zájem o hlubší pochopení strategií, rádi Vám nabídneme workshop jednodenní.

Po workshopu obvykle následuje Strategický výjezd, kde se pokud možno v klidu, tvoří střednědobý strategický záměr. Pro tento výjezd Vám (v koordinaci s Vámi) připravíme program a na místě facilitací přispějeme k jeho naplnění. Tato služba je již poskytována na základě individuální dohody.

Prezentační trénink

Schopnost prezentovat záměr, myšlenku, či projekt je klíčová pro manažery, obchodníky i konzultanty.

Formou je dvoudenní intenzivní prožitkový výcvik, který simuluje reálné situace od jednoduchých prezentací až po velká týmová vystoupení s využitím audio i video techniky. Účastníci se seznámí se základy prezentačního řemesla, najdou individuální překážky ve vlastním vystupování i pochopí týmové role presales týmů. Důležitou složkou je zpětná vazba s využitím videa a malá skupina do maximálně dvaceti účastníků.

Základní cena zahrnující studijní materiály, využití audio/video techniky a práci lektora je 36000Kč/den školení. Prostory, případně ubytování vybíráte a zajišťujete vy. Opět použijte mail: skoleni@klanecna.cz 

Poznámka: Prezentační výcviky jsou určeny společnostem udržujícím korektní vztah ke svým zákazníkům. Prezentační triky a návody na rychlá vítězství na výcviku sice trénujeme, avšak pouze v rámci části "obrana proti černé magii".

Poznámka II: Pokud jste menší firma nahlédněte do části Akce, kde připravujeme výcviky přístupné pro více firem zároveň. Pokud byste školení naplnili, ale jste šetřivá česká firma, zkuste nás přesvědčit, že Vám máme vyjít individuálně vstříc.

Poznámka III: Pro ty, když chtějí pracovat skutečně poctivě máme připraveny společně s Robertem Sättlerem ještě dva stupně velmi intenzivního tréninku v malých skupinách.

Obchodní a vyjednávací trénink


Jak prodat projekt či investici v dnešní době? Jak vyjednávat, vést jednání, pracovat s námitkami? Okrajově se zmíníme o obchodním procesu od získání kontaktu na zákazníka, až po uzavření zakázky a poprodejní péči. Těžiště naší práce však bude v ladění konkrétní interakce obchodního týmu i každého jednotlivce se zákazníkem, jak jednat, přesvědčit, prodat. V malé skupině (do dvaceti účastníků), budeme cvičit konkrétní prodejní a vyjednávací situace s využitím následného rozboru videozáznamů. Výcvik je zaměřen na prodej projektů či investičních celků, nikoliv rychloobrátkového zboží. Na přání je možný obchodní výcvik pojmout jako kombinovaný včetně prezentačních technik. Formou je dvoudenní intenzivní prožitkový výcvik, který s využitím videa simuluje reálné situace prodeje a řízení investičních projektů.

Základní cena zahrnující studijní materiály, využití audio/video techniky a práci lektora je 36000Kč/den školení. Prostory, případně ubytování vybíráte a zajišťujete vy. Mail: skoleni@klanecna.cz 

Individuání koučing

Tato služba je na výsost osobní, takže přeci jen v první osobě. Koučing je postup, který sice má svoje pravidla, je však vždy individuální. Koučů je mnoho typů i kvalit a než se pro tuto službu rozhodnete, měli byste vědět, že harmonie a otevřenost mezi osobností kouče a Vaší je klíčem k úspěchu. Doporučuji tedy na počátku pozorně vybrat si kouče se kterým se Vám bude dobře pracovat. Kouč má podobný význam jako horský průvodce, pomůže Vám ve směřování k Vašemu cíli, neponese Vám však Váš batoh.
Těší mě odvaha těch z Vás, kteří jste si mě vybrali za kouče (někteří stylem skočím a věřím, že vyplavu) . Pokud jste však ještě neskočili, doporučuji se podívat i do sekce partneři, kde jsou kontakty na dva kouče, za kvalitu jejichž práce se rád osobně zaručuji (tím Vás od sebe nevyháním, jen vyzývám k vědomému výběru). Koučing je služba pro obě strany časově, energeticky i finančně poměrně náročná s možným velkým přínosem. Dobrá interakce mezi mezi koučovaným a koučem je však nutnou podmínkou k onomu přínosu. Mám pocit, že je korektní připomenout, že manažerské zkušenosti kouče (v daném případě mě) nejsou při koučingu příliš platné, neboť jde o hledání Vaši zkušenosti, nikoliv informaci, jak obdobnou situaci řešil v minulosti někdo jiný a jinde.


Pro úplnou informaci cena mé čisté koučingové hodiny je 4770 Kč (čisté proto, že v této ceně je i čas na přípravu kouče a dostavení se na místo dle výběru koučovaného). Mail: skoleni@klanecna.cz .

Jak vidíte služby, které jsme pro Vás připravili nemají s informačními technologiemi mnoho společného. Na svých 20 let práce v informačních technologiích budu rád vzpomínat. Přestože jsem se rozhodl v nejlepším přestat, nechci hodit ty z Vás, se kterými jsem dlouhá léta spolupracoval přes palubu. Takže pokud byste potřebovali vytvořit, nebo oponovat informační strategii, řešit havárii (jako facilitátor či nezávislý rozhodce) IT projektu, nebo pomoci se zajímavým IT projektem, dejte vědět. Mail: info@klanecna.cz .


Děkuji Petr Maňas

Cvičení před strategií - vyřešte si denně jednu šachovou úlohu

Uchopte správnou figuru a položte ji kam patří (obvykle jeden až tři tahy, tři stupně obtížnosti). Pokud budete potřebovat nápovědu zmáčkněte tlačítko Hint. Na první zmáčknutí se ukáže figura, kterou máte táhnout. Pokud kapitulujete úplně na druhé zmáčknutí uvidíte i na které pole. Zařazeno díky inspiraci od společnosti Anima ( www.anima.cz ).